• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

Republika Srpska kroz član 53. Ustava Republike Srpske (ukidanje blok tarifa struje)

Inicijativom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti od 11.01.2023. godine koju je usvojio Ustavni sud Republike Srpske na 309. sjednici 28.02.2024.godine, dovedene su u pitanje dvije Odluke Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske od 15.12.2023. godine (RERS) a kojima su regulisani tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema i tarifni stavovi za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj.

Tatjana Savić, advokatski pripravnik iz Bijeljine

ZAŠTITA I OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU NEPLAĆANJA DOPRINOSA OD STRANE POSLODAVACA

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je svojom odlukom o usvajanju apelacije okarakterisao uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kao specifično pravo, ali i obaveza u odnosu između poslodavca i zaposlenika (kao i javne vlasti), čime je stvorio osnov za ujednačavanje sudske prakse u ovim predmetima i pružio garanciju poštovanja priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda.