• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

Mjenica

Kako je uža specijalnost AK Vasilić rad sa mjenicom, te kako je u velikom broju predmeta u kojima zastupamo klijente pred svim sudovima u BiH evidentna neusaglašenost po pitanju zastarjelih potraživanja koja se unose u mjenicu i produžavaju rokovi zastare, nužno je bilo da se stav AK Vasilić, utemeljen na tumačenju releventnih odredbi prava, iskaže kroz stručni rad koji je objavljen u prvom broju časopisa “Advokatura” u izdanju AK Republike Srpske.

Posebnu zahvalnost i ovim putem izražavamo kolegama iz Uređivačkog odbora i koleginici Irena Puzić Obradović iz Doboja.

TEKST MOŽETE PREUZETI OVDJE > ZASTARJELI OBLIGACIONO PRAVNI ODNOSI STRANAKA I MJENICA