• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

DAJEMO LJUDIMA ONO ČEMU SE NADAJU

Krivična odgovornost

Da bi neko djelo bilo kažnjivo, neophodno je da je kao takvo zakonom propisano. Drugim riječima, dok neko ponašanje nije propisano zakonom kao kažnjivo djelo, za to se ponašanje ne može kaznenopravno odgovarati, tj. ne postoji ni krivična odgovornost. Ovo načelo označava se latinskom izrekom nullum crimen, nulla poena sine lege.  Krivično djelo se sastoji od osnovnih elemenata:
  1. postojanje djela, tj. posljedice prouzrokovane ljudskom radnjom,
  2. društvena opasnost djela,
  3. protivpravnost djela,
  4. određenost djela Krivičnim zakonom i
  5. vinost učinioca djela.
Svako krivično djelo mora u sebi sadržavati sve navedene elemente i nepostojanje bilo kojeg elementa dovodi do nepostojanja krivičnog djela. Osim osnovnih elemenata svako krivično djelo ima i svoje posebne lemente po kojima se razlikuje od drugih  krivičnog djela, i ti posebni elementi uslovljavaju postojanje određenog, konkretnog krivičnog djela. Za nas je svaki krivični postupak u odbrani poseban zadatak u kome sa pažnjom pratimo tužilački istražni dio do podizanja optužnice, povezanost materijalnih dokaza i iskaza u vezi djela koje se stavlja na teret, posebno zakonitost prikupljanja dokaza. Nikakva presuda suda ne može se zasnivati na nezakonito prikupljenim dokazima.