• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

Prihvatajući društvenu odgovornost koju advokatura zauzima u modernom društvu, prihvatamo svakog klijenta sa posebnom pažnjom. Analiza, posvećenost i prav(n)i savjeti, garantuju najbolje rješenje za svaku pravnu situaciju. Mi zaista rješavamo!

Upravo zbog toga se oslonite na nas. Pratimo Vas i učestvujemo u kreiranju, idejama i rješavanju svih Vaših važnih profesionalnih, porodičnih, imovinskih, poslovnih i svih drugih odluka, jer će Vaše zadovoljstvo biti konačno i naše zadovoljstvo. Želja i kreativnost nas motivišu da zajedno postignemo uspjeh.

Tu smo samo zbog Vas. Uz kvalitet pružanja pravnih usluga, prioritet nam je dostupnost Vašoj zaštiti u pravnom sistemu. Zbog toga smo dostupni u bilo koje vrijeme. Modernim sredstvima komunikacije, omogućujemo efikasan, brz i pouzdan način pomoći, bez obzira gdje se nalazite.

Ulažemo mnogo truda da bi svaka naša usluga odgovorila visokim standardima naših klijenata u svim segmentima prava.

Budite sigurni, pobjednici ne odustaju, oni koji odustaju nikad ne pobjeđuju.

„VAŠ ADVOKAT“

znanje. umijeće. vještina. - Goran S. VASILIĆ advokat

Posvećenost klijentu

Borimo se da zaštitimo vaša prava

Garancija najboljeg rješenja

Biografija

Goran S. Vasilić je rođen u Zadru 1981. godine.

Osnovnu, srednju školu i pravni fakultet je završio u Bijeljini, a postdiplomske studije na interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu usmjerene ka ekonomiji i makroekonomskim politikama EU, Pravu EU, Političkim sistemima EU sa studijskim programom koji podržavaju UNESCO katedra za studije preduzetništva, kao i Univerziteti iz Holandije, Engleske i SAD.

Radnu karijeru je započeo 2006.-2007. međunarodnim iskustvom u SAD-u, u advokatskoj kancelariji Martha Bozik u Čikagu, uz izučavanje anglosaksonskog prava u praksi i primjenu u SAD-u, Kanadi i Velikoj Britaniji, nakon čega od 2008. godine nastavlja dugogdišnji rad kao pravnik u bankarskom sistemu u BiH, kao član Centralnog kreditnog odbora i član velikog broja stručnih komisija, te zastupnik u naplati potraživanja pred sudovima u BiH i Srbiji.

Pravni konsalting i savjetodavnu funkciju i organizaciju rada uporedo je u istom periodu od 2008. – 2014. godine obavljao u više privrednih subjekata.

Bio je član upravnog odbora Agencije za mala i srednja preduzeća, predsjednik komisije za javne nabavke u javnim institucijama, stručno je učestvovao u tijelima zakonodavnih organa u izradi teksta zakona.

Edukator je advokatskih Komora u RS i FBIH, na temu finansija i mjenice i mjeničnog prava, ali i u provođenju izbora i obuci biračkih Odbora pred Izbornim komisijama od 2004. godine do danas.

Posjeduje veliki broj sertifikata sa stručnih i tematskih seminara iz oblasti prava djeteta, naplate potraživanja u privredi, oblasti finansija i prava, krivičnog prava, maloljetničkog prestupništva, menadžmenta, upravljanja privrednim sistemima, ljudskim resursima, javnim nabavkama itd.

Autor je nekoliko naučnih radova na temu izbornog procesa, mjenice i mjeničnog prava, harmonizacije legisative – zakonodavstva BiH i EU, pristupnog puta BiH ka EU, Evrope regiona, prekogranične saradnje i pristupnih fondova.

Od stranih jezika aktivno govori engleski i njemački jezik.

Od 2015. godine samostalno obavlja stručnu praksu u advokatskoj kancelariji Vasilić i aktivno zastupa pred svim sudovima u BiH kao i pred sudom za ljudska prava u Strazburu.

Učestvovao je u mnogim humanitarnim akcijama u BiH.

Oženjen, otac je troje djece.