• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

Advokat Goran S. Vasilić

CESIJA POD BLOKADOM RAČUNA I ZABRANJENI UGOVORI SA ILI BEZ POSLJEDICE NIŠTAVOSTI

Zakonom propisana zabrana kršenja imperativnih zakonskih normi može se isključiti samo izuzetno u zakonom dopuštenim slučajevima, pa se izuzetak kod primjene ništavosti pravnog posla zaključenog protivno imperativnim propisima mora restriktivno tumačiti, a zakonom propisana krivična ili prekršajna sankcija povrede imperativnih normi ima za cilj njihovu doslednu primenu, a ne izuzimanje prekršioca od sankcije ništavosti takvog pravnog posla ustanovljenog odredbom čl. 103. st. 1. ZOO. Stoga prekršilac te zabrane se ne oslobađa građansko pravne odgovornosti, odnosno sankcije ništavosti pravnog posla zaključenog protivno imperativnoj pravnoj normi iako ta ništavost nije strogo upisana ima se cijeniti u smislu Zakona o obligacionim odnosima u svakom pojedinačnom slučaju jer se time čuva uspostavljeni prioritet naplate po blokadi računa.

Tatjana Savić, advokatski pripravnik iz Bijeljine

ZAŠTITA I OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU NEPLAĆANJA DOPRINOSA OD STRANE POSLODAVACA

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je svojom odlukom o usvajanju apelacije okarakterisao uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kao specifično pravo, ali i obaveza u odnosu između poslodavca i zaposlenika (kao i javne vlasti), čime je stvorio osnov za ujednačavanje sudske prakse u ovim predmetima i pružio garanciju poštovanja priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM SASTANKA DIREKTORA PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI ISPORUČUJU KISEONIK Z.U. REPUBLIKE SRPSKE

Kao punomoćnik koji zastupa interese privrednih subjekata, želim da upoznam javnost da je dana 26.09.2021.godine održan sastanak direktora privrednih subjekata Republike Srpske koji snadbijevaju sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj kiseonikom, a koji su suočeni sa neargumentovanim, neosnovanim i netačnim optužbama u ime istih koje se upućuju i plasiraju javnosti, Pročitaj više…