Goran S. Vasilić advokat BiH

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM SASTANKA DIREKTORA PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI ISPORUČUJU KISEONIK Z.U. REPUBLIKE SRPSKE

Kao punomoćnik koji zastupa interese privrednih subjekata, želim da upoznam javnost da je dana 26.09.2021.godine održan sastanak direktora privrednih subjekata Republike Srpske koji snadbijevaju sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj kiseonikom, a koji su suočeni sa neargumentovanim, neosnovanim i netačnim optužbama u ime istih koje se upućuju i plasiraju javnosti, Read more…