• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

Republika Srpska kroz član 53. Ustava Republike Srpske (ukidanje blok tarifa struje)

Inicijativom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti od 11.01.2023. godine koju je usvojio Ustavni sud Republike Srpske na 309. sjednici 28.02.2024.godine, dovedene su u pitanje dvije Odluke Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske od 15.12.2023. godine (RERS) a kojima su regulisani tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema i tarifni stavovi za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj.

Advokat Goran S. Vasilić

CESIJA POD BLOKADOM RAČUNA I ZABRANJENI UGOVORI SA ILI BEZ POSLJEDICE NIŠTAVOSTI

Zakonom propisana zabrana kršenja imperativnih zakonskih normi može se isključiti samo izuzetno u zakonom dopuštenim slučajevima, pa se izuzetak kod primjene ništavosti pravnog posla zaključenog protivno imperativnim propisima mora restriktivno tumačiti, a zakonom propisana krivična ili prekršajna sankcija povrede imperativnih normi ima za cilj njihovu doslednu primenu, a ne izuzimanje prekršioca od sankcije ništavosti takvog pravnog posla ustanovljenog odredbom čl. 103. st. 1. ZOO. Stoga prekršilac te zabrane se ne oslobađa građansko pravne odgovornosti, odnosno sankcije ništavosti pravnog posla zaključenog protivno imperativnoj pravnoj normi iako ta ništavost nije strogo upisana ima se cijeniti u smislu Zakona o obligacionim odnosima u svakom pojedinačnom slučaju jer se time čuva uspostavljeni prioritet naplate po blokadi računa.

Tatjana Savić, advokatski pripravnik iz Bijeljine

ZAŠTITA I OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU NEPLAĆANJA DOPRINOSA OD STRANE POSLODAVACA

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je svojom odlukom o usvajanju apelacije okarakterisao uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kao specifično pravo, ali i obaveza u odnosu između poslodavca i zaposlenika (kao i javne vlasti), čime je stvorio osnov za ujednačavanje sudske prakse u ovim predmetima i pružio garanciju poštovanja priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda.