• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

PRAVNI FAKULTET USPOSTAVIO BLISKU SARADNJU SA ADVOKATSKOM KANCELARIJOM GORANA VASILIĆA IZ BIJELJINE

Pravni fakultet proširuje saradnju sa advokatskom zajednicom u Republici Srpskoj. Saradnja je uspostavljena sa advokatom Goranom Vasilićem iz Bijeljine. Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i prodekan za naučno-istraživački rad prof. dr Dimitrije Ćeranić boravili su u posjeti Advokatskoj kancelariji advokata Gorana Vasilića i u prijatnom i korisnom razgovoru sa njim potvrdili zajedničku opredijeljenost za unapređenjem pravničkog obrazovanja i pravne struke.

Advokat Vasilić dјelom je posvjedočio da su prijateljstvo i veze sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu neraskidive, а koje traju još od vremena kada je bio student u Odјeljenju u Bijeljini. Neposredna podrška radu našeg fakulteta počela je tokom 2021. godine kada je na poziv uprave fakulteta advokat Vasilić na Palama učestvovao u radu Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta, kao predstavnik Advokatske komore Republike Srpske koja je podržala održavanje skupa. Početkom 2022. godine, Kancelarija Vasilić raspisala je konkurs za prijem jednog advokatskog pripravnika i jednog praktikanta na stručnu praksu. Na oba mjesta uz fakultetske preporuke primljene su naše kolegice, diplomirani pravnik Nevena Jovanović i apsolvent Tatjana Savić.

PRAVNI FAKULTET USPOSTAVIO BLISKU SARADNJU SA ADVOKATSKOM KANCELARIJOM GORANA VASILIĆA IZ BIJELJINE

Između uprave fakulteta i advokata Vasilića dogovoreno je proširenje saradnje u vidu organizovanja studentske prakse za naše studente koji će tokom narednih mjeseci boraviti po dvije radne nedјelje na obuci u ovoj kancelariji. To će biti prilika da u narednom periodu studenti u neprekinutom nizu obave praksu počev od sudova, preko tužilaštva, pravobranilaštva do advokatskih kancelarija, budući da je o tome postignut konkretan dogovor sa svim ovim institucijama.

PRAVNI FAKULTET USPOSTAVIO BLISKU SARADNJU SA ADVOKATSKOM KANCELARIJOM GORANA VASILIĆA IZ BIJELJINE

Osim studentske prakse, Pravni fakultet i kancelarija Vasilić dogovorili su saradnju u vidu razmjene pravne literature, obuke za rukovanje bazom pravnih propisa Paragraf leks, zajedničkog organizovanja tematskih sastanaka i okruglih stolova, predavanja studentima, obuke u korišćenju uslugama kojima raspolaže fakultet, i dr. Zahvaljujemo advokatu Goranu Vasiliću na susretljivosti i iskazanoj spremnosti da uzajamno poštovanje i prijateljstvo preraste u konkretne vidove saradnje na korist studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Izvor: https://www.pravni.ues.rs.ba/o-fakultetu/vijesti/13695-pravni-fakultet-uspostavio-blisku-saradnju-sa-advokatskom-kancelarijom-gorana-vasilica-iz-bijeljine