• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

Koncesije

AK Vasilić pruža usluge u pravnom savjetovanje i zastupanje u raznim vrstama postupaka pred upravnim organima kao što su postupci dobijanja koncesije, postupci pred poreskim organima, u istupanju klijenata u javnim nabavkama, pred organima lokalne uprave i nadležnog ministarstva radi dobijanja lokacijskih uslova, građevinskih saglasnosti za izvođenje radova, upotrebih dozvola, ali i u postupcima ostvarivanja prava na penziju, postupcima upisa i pribavljanja iz evidencije matičnih knjiga odnosno zemljišno – knjižnih i katastarskih evidencija.

Osim toga svojim klijentima pružamo pravno savjetovanje i zastupanje statusnih pitanja stranaca, državljanstvo, boravak i rad stranaca te pružamo sve ostale advokatske usluge radi ostvarivanja prava iz upravnog postupka, ali i u upravnim sporovima pred sudovima protiv konačnih i pravosnažnih rješenja iz upravnih postupaka koja su donesena nezakonito na uskraćivanje Vaših prava.