• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

Zastupanje maloljetnika

Kako bismo unaprijedili proces zastupanja maloljetnika u kontaktu sa zakonom, u skladu sa najboljim interesima djeteta AK Vasilić je učestvovala na dodatnoj edukaciji branilaca djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom u BiH.

Edukaciju podržalo Ministarstvo pravde BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Ministarstvo pravde RS I FBIH, MUP RS i FBIH, Vlada Brčko distrikta BiH, UNICEF, te Ambasade Švajcarske i Švedske.