• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

„Galax“ d.o.o. Donji Žabar kupio imovinu „BUK promet“ d.o.o. Bijeljina.

Nakon dvomjesečnih pregovora, te finalizacije izvora finansiranja, za cijenu od 2.750.000,00 KM koju je isplatio „Galax“ d.o.o. Donji Žabar uspješno je realizovana kupoprodaja nekretnina, asfaltne i betonske baze i radnih mašina „BUK promet“ d.o.o. Bijeljina.

„Galax“ d.o.o. Donji Žabar je firma koja posluje od 1990. godine na području Brčko distrikta BiH a njena osnovna djelatnost je trgovina građevinskim materijalom, pa je kupovinom imovine „BUK promet“ d.o.o. Bijeljina ostvaren cilj i intencija proširenja poslovne djelatnosti i na Bijeljinu koja se neprestano gradi u oblasti nisko i visokogradnje.

„Galax“ d.o.o. Donji Žabar je od 2003. godine i većinski vlasnik d.d. „Galax – niskogradnja“ Brčko distrikt BiH koja se već bavi izvođenjem radova u niskogradnji i hidrogradnji, projektovanjem i proizvodnjom asfaltnih i betonskih smjesa na području Brčkog i šire.

Poslovnim planom investicija kupovinom proizvodnih i radnih kapaciteta od „BUK promet“ d.o.o. Bijeljina, firma „Galax“ d.o.o. Donji Žabar zadržao je i sve zaposlene radnike, a strateškim planom će biti uvećana vrijednost stalne imovine radi reprezentativnosti i šireg učešća na tržištu nisko i visokogradnje.

Klijentu „Galax“ d.o.o. Donji Žabar čestitamo na poslovnom poduhvatu i uspješnoj realizaciji posla.

ADVOKATSKA KANCELARIJA VASILIĆ