• Mob: +387 (0)65 033 433
  • Tel: +387 (0)55 243 910
  • [email protected]
  • Karađorđeva 8, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Goran S. Vasilić advokat

Advokat Goran S. Vasilić

CESIJA POD BLOKADOM RAČUNA I ZABRANJENI UGOVORI SA ILI BEZ POSLJEDICE NIŠTAVOSTI

Zakonom propisana zabrana kršenja imperativnih zakonskih normi može se isključiti samo izuzetno u zakonom dopuštenim slučajevima, pa se izuzetak kod primjene ništavosti pravnog posla zaključenog protivno imperativnim propisima mora restriktivno tumačiti, a zakonom propisana krivična ili prekršajna sankcija povrede imperativnih normi ima za cilj njihovu doslednu primenu, a ne izuzimanje prekršioca od sankcije ništavosti takvog pravnog posla ustanovljenog odredbom čl. 103. st. 1. ZOO. Stoga prekršilac te zabrane se ne oslobađa građansko pravne odgovornosti, odnosno sankcije ništavosti pravnog posla zaključenog protivno imperativnoj pravnoj normi iako ta ništavost nije strogo upisana ima se cijeniti u smislu Zakona o obligacionim odnosima u svakom pojedinačnom slučaju jer se time čuva uspostavljeni prioritet naplate po blokadi računa.