Goran S. Vasilić advokat BiH

Broj: 001-1-757/2021

Dana: 24.12.2021.godine

KONKURS

Zbog povećanja obima poslovanja prima se u radni odnos na određeno vrijeme:

Advokatski pripravnik, 1 (jedan) izvršilac, ili

stručni saradnik 1 (jedan) izvršilac mjesto rada Bijeljina;

Opis poslova:

-Vrši prijem, zavođenje i podjelu pošte, evidenciju postupanja advokata,

-Vrši otpremanje pošte,

-Prati rokove i izvršenje postavljenih zadataka,

-Vrši izradu dopisa, naloga i materijala,

-Ažurira i odlaže dokumentaciju za arhivu,

-Zastupa klijente uz nadzor advokata pred sudom prvog stepena,

-Obavlja druge poslove po nalogu advokata u okviru stručne i radne sposobnosti.

Pored ispunjavanja opštih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-Odlično poznavanje maternjeg jezika u govoru i pismu,

-Odlično poznavanje rada na računaru(MS Windows, MS Office),

-Izražene vještine komunikacije, pregovaračke sposbnosti,

-Diplomirani pravnik (ili student završne godine).

Idealan kandidat posjeduje:

Entuzijazam, savjesnost, volju za učenjem i napredovanjem, upornost i sistematičnost;

Odgovornost prema obavezama i definisanim rokovima;

Uz prijavu kandidati su dužni da podnesu isključivo:

Motivaciono pismo i kratku biografiju,

Prijave slati na e-mail adresu [email protected] ili lično na adresu Karađorđeva 8. Bijeljina sa naznakom „Za konkurs advokatski pripravnik – ime i prezime“.

Obavezno testiranje (ZPP, ZIP, ZOO, Zakon o radu).

Zaključivanje ugovora o probnom radu.

Plata po dogovoru+bonusi.

Mogućnost stalnog zaposlenja.

Oglas ostaje otvoren do 10.01.2022.godine.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i testirani.

Poslodavac zadržava pravo da ne izvrši prijem kandidata po ovom Konkursu.

                                                                          _______________________________

                                                                                      Goran S. Vasilić, advokat